v. 2.22 Standardiserte pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag
Øyesykdommer Øre Nese Hals Medisin Kirurgi Gynekologi Revmatologi Svangerskapsomsorg Infeksjonssykdommer Kreftsykdommer Lungesykdommer Rehabilitering Barn og ungdom Ortopedisk kirurgi Psykiatri Nevrologi