v. 3.2 Standardiserte pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag

NevrologiPsykiatriOrtopedisk kirurgiBarn og ungdomRehabiliteringLungesykdommerKreftsykdommerInfeksjonssykdommerSvangerskapsomsorgRevmatologiGynekologiHjerte-/karsykdommerKirurgiMedisinØre Nese HalsØyesykdommerStandardiserte pasientforløpHelhetlige pasientforløpKommunikasjon og informasjonsflyt -HNT, legevakt og fastlegerKOLSUtredning og behandling av ADHD