v. 2.20 Standardiserte pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag
Øre Nese Hals Medisin Kirurgi Gynekologi Revmatologi Svangerskapsomsorg Infeksjonssykdommer Kreftsykdommer Lungesykdommer Rehabilitering Barn og ungdom Ortopedisk kirurgi Psykiatri Nevrologi