v. 1.0 Regionalt standardisert pasientforløp for spiseforstyrrelser hos voksne. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Sigrid Bjørnelv.
Stabil behandlingsfase 6-12 mnd
-
Tidslinje 20 uker - 1-2 år avhengig av alvorlighetsgrad
-
Tidslinje Nasjonalt handlingsprogram/ retningslinje
-
Nasjonalt handlingsprogram/ retningslinje Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Måleparameter
-
Måleparameter Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Behandling
-
Behandling Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 1-4 mnd avhenig av alvorlighetsgrad
-
Tidslinje