Laktosebelastning (blod)
Laktosebelastning (blod) v. 1.3

Indikasjoner

Laktosebelastning anbefales bare for å utrede tvilstilfeller etter utført laktoseintoleranse-gentest, samt ved mistanke om sekundær laktoseintoleranse. Laktosebelastning er ikke validert hos diabetikere og skal ikke utføres viss pasienten har diabetes mellitus.

Prøvetaking

Pasienten må ha fastet de siste 8 timer før undersøkelsen. Fastende kb-Glukose bestemmes. Til voksne gies 50 g laktose oppløst i 400 mL vann. Til barn gies 1 g/kg kroppsvekt, maksimalt 50 g. Pasienten drikker laktoseløsningen i løpet av max. 10 minutter.


Det taes prøve til kb-Glukose etter 15, 30, 45, 60 og 90 minutter etter inntak av laktoseløsningen. Pasientens kliniske tilstand må observeres.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig, mandag – torsdag. Timebestilling.

Referanseområde

Se tolking.

Tolking

Viss den største kb-Glukose-verdien etter laktoseinntaket er mer enn 1,3 mmol/L større enn fastende kP-Glukose, tyder det på at pasienten ikke har laktoseintoleranse. Som med alle andre tester vil et resultat lik grenseverdien verken utelukke elle bekrefte tilstanden. Jo større maksimal stigning i kb-Glukose, jo mindre sannsynlig er det at pasienten har laktoseintoleranse. Er det maksimal stigning i kb-Glukose større enn 1,7 mmol/L, er det svært lite sannsynlig at pasienten har laktoseintoleranse. Tilsvarende er det nokså sikkert at pasienten har laktoseintoleranse viss maksimal stigning i kb-Glukose er mindre enn 1,1 mmol/L.

Feilkilde: Manglende stigning av kb-Glukose etter laktosebelastning kan sees ved ventrikkelretensjon og ved forsinket tømning fra ventrikkelen.

Metode

Se Glukose (blod)

Analyseinstrument: HemoCue Glukose 201DM