Hurtigkulde (Blod)
Hurtigkulde (Blod) v. 1.4

Indikasjoner

Hurtigkulde test er en rask og enkel metode som kan påvise kuldeagglutininer i fullblod. Ved enkelte infeksjoner vil det i ca. 50 % av tilfellene kunne påvises kuldeagglutininer. Testen er imidlertid lite sensitiv og lite spesifikk ved diagnostikk av Mycoplasma pneumoniae- infeksjoner.

Prøvetaking

1 ml EDTA-blod.

Holdbarhet 24 timer i romtemperatur.

Forventet svartid

Analysen utføres ved behov.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ.

Tolking

Normalt finnes kuldeagglutininer i lave konsentrasjoner. Ved enkelte infeksjoner, spesielt ved Mycoplasma pneumoniae, vil det i 50–70 % av tilfellene kunne påvises kuldeagglutininer. Det er viktig å være oppmerksom på at reaksjonen ikke er spesifikk for Mycoplasma pneumoniae.

Metode

Kvalitativ, manuell metode.

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01714

P-Erytrocytt-antistoff screening kulde