Karbamazepin (Tegretol,Trimonol) (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse og terapisvikt, vurdering av bivirkninger, vurdering av interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking

0.5 mL serum.

Pasienten skal være medikamentfastende, og prøven tas ved oppnådd likevekt i serum. Prøvetaking anbefales 12-24 timer etter siste doseinntak, 8 døgn etter oppstart og 4 døgn etter doseendring.

Forventet svartid

Analysen utføres 2-3 ganger i uken.

Ved mistanke om forgiftning kan analysen utføres som øyeblikkelig hjelp.

Referanseområde

Terapeutisk område; 15-45 μmol/L (som antiepileptikum).

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                23 μmol/L

CV analytisk:     4,2 %

CV biologisk:     Ikke relevant

CV total:            Ikke relevant

Kritisk differanse

Ikke relevant

Tolking

Terapiområdet gjelder ved monoterapi og behandling av epilepsi.

Verdier over terapiområdet kan skyldes langsom omsetning i CYP-systemet pga interaksjoner, høy dose og kort tid mellom siste dose og prøvetaking.

Verdier under terapiområdet kan skyldes dårlig etterlevelse, lav dose og lang tid mellom siste dose og prøvetaking.

På grunn av at karbamazepin induserer egen metabolisme kan det være nødvendig med doseøkning etter om lag 2 ukers bruk.

Karbamazepinepoksid kan være en aktuell tilleggsanalyse ved mistanke om bivirkninger av karbamazepin, særlig i tilfeller der valproat brukes som komedikasjon.

Metode

Partikkelforsterket turbidimetrisk immunkjemisk inhibisjonsanalyse

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01457

P-Karbamazepin