Valproat (Orfiril,Deprakine) (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse og terapisvikt, vurdering av bivirkninger, vurdering av interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking

0.5 ml serum/plasma.

Pasienten skal være medikamentfastende, og prøven tas ved oppnådd likevekt. Prøvetaking anbefales 12-24 timer etter siste doseinntak og 3 dager etter oppstart eller doseendring.

Forventet svartid

Analysen utføres 2-3 ganger i uka.

Ved mistanke om forgiftning kan analysen utføres som øyeblikkelig hjelp.

Referanseområde

Terapeutisk område; 300-700 μmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                380 μmol/L

CV analytisk:     2,1 %

CV biologisk:     Ikke relevant

CV total:            Ikke relevant

Kritisk differanse

Ikke relevant

Tolking

Terapiområdene gjelder ved monoterapi.

Verdier over terapiområdene kan skyldes langsom omsetning pga interaksjoner, høy dose og kort tid mellom siste dose og prøvetaking.

Verdier under terapiområdene kan skyldes dårlig etterlevelse, hurtig metabolisme pga interaksjoner, lav dose og lang tid mellom siste dose og prøvetaking.

Ved måling av valproat er det total legemiddelkonsentrasjon som måles. Visse interaksjoner, f. eks. med ASA, kan gi redusert proteinbinding og med det økt effekt pga høyere fri fraksjon i plasma.

Metode

Partikkelforsterket turbidimetrisk immunkjemisk inhibisjonsanalyse

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03735

P-Valproat