Spesifik vekt (serum, urin, andre væsker) v. 1.1

Indikasjoner

Undersøke nyrenes evne til å konsentrere urin.

Osmolalitet er en bedre metode til dette, og denne benyttes vanligvis i dag.

Prøvetaking

Urinprøve evt. andre væsker som samles i urinbeholder.
Prøven skal ikke sentrifugeres.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig og kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.

Referanseområde

Urin, voksne; 1,016 - 1,022

Tolking

Se Osmolalitet (urin)

Se Osmolalitet (serum, plasma)  

Metode

Spesifikk vekt er et mål på ionekonsentrasjonen i den målte væsken.

Analyseinstrument: Refraktometer

     Metoden er ikke akkreditert.