ALM-MB; Utvalgte referanseverdier for voksne ≥18 år v. 1.11
ALM-_referanseverdier_for_voksne_2021_versjon.1.11.docx
Ref.område for voksne endret til 30,3 - 35,7 etter regional gjennomgang av referansegrenser.