ALM-MB; Utvalgte referanseverdier for voksne ≥18 år v. 1.10
ALM-_referanseverdier_for_voksne_2021_versjon.1.10.docx
Referansekort endret. flere ref. endret pga. standarisering og inf. av nytt labsystem Beaker i HMN. Tlf.nr ALM,Namsos er rettet