Fæces (Adeno- og Rotavirus)
Fæces (Adeno- og Rotavirus) v. 1.3

Indikasjoner

Diaré. Gastroenteritt med vandig, ikke blodig diarè, oppkast og feber..

Undersøkelse på Rota- og Adenovirus er kun aktuelt hos barn (opp til 7 år) og hos eldre (over 65 år).

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøven tas på fæcesglass uten tilsetning, se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Prøven oppbevares ved 2-8 °C.

Fæcesprøve tas så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

Rota- og Adenovirus kan ikke undersøkes i prøver tatt på Cary Blair medium.

Meconium kan ikke brukes.

 

For mer informasjon se NOKLUS: www.noklus.no

 

Forventet svartid

Utføres daglig.

Referanseområde

Negativ.

Tolking

Rotavirus er en vanlig årsak til akutt viral gastroenteritt, spesielt hos småbarn. Diare forårsaket av rotavirus kan være veldig alvorlig og kan være årsak til væsketap og ødelegge elektrolyttbalansen.

Adenovirus er den nest viktigste årsaken til gastroenteritt i barndommen

Behandling

Rotavirus: Ingen spesifikk behandling. Sykehusinnleggelse ved nedsatt allmenntilstand og dehydrering.

Adenovirus: Ingen spesifikk behandling.

For øvrig henvises til Adenovirusinfeksjoner - veileder for helsepersonell og Rotavirusenteritt - veileder for helsepersonell.

Metode

CerTest Rotavirus+Adenovirus, ett steps immunokromatografisk test for kvalitativ deteksjon av rotavirus og adenovirus fra fæcesprøver.