Nasopharynx (Chlamydophila pneumoniae PCR) v. 1.6

Indikasjoner

 

Mennesket er eneste reservoar for bakterien. De fleste infeksjonene er asymptomatiske, men kan gi en langsom sykdomsutvikling med moderate symptomer. Ved symptomer vanligvis atypisk pneumoni, øvre luftveisinfeksjoner, sinusitt, otitt, tonsillitt. Starter ofte med feber, faryngitt og heshet. Ofte langt sykdomsforløp. Alvorlige komplikasjoner som myokarditt, meningoencefalitt, artritt eller Guillain-Barré syndrom er svært uvanlig.

Bakterien har vært sett i sammenheng med astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og hjerte- og karsykdommer, men sammenhengen er fortsatt uklar. C. pneumoniae-infeksjon er også blitt knyttet til langvarig sykdom og formsvikt innen idretten, spesielt blant utøvere av utholdenhetsidretter.
Særlig hos større barn med nedre luftveisinfeksjon bør man også tenke på Chlamydophila pneumoniae. Hos barn under 6 år, forekommer vanligvis kun øvre luftveissymptomer.
C. pneumoniae er anslagsvis årsak til ca. 10% av alle pneumonier i Norge, og de opptrer som sporadiske tilfeller eller som mindre utbrudd.

Referansekilder:

         https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/chlamydophila-pneumoniae-infeksjon-/

         https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=6747&menuitemkeylev2=6543&key=149463

 

Inkubasjonstid: 3-4 uker.

 

Prøvetaking (materiale)/transport

 

Tabell 1: Oversikt over godkjent prøvemateriale

C

Nasofarynksprøve er å foretrekke hos sykehusinnlagte barn.

C

Prøve tatt fra nasopharynx eller hals.

C

Prøve fra nasopharynx eller nese tatt på Copan e-swab (m/ rosa evt hvit kork) vil bli kommentert med: Mottatt prøve tatt på Copan e-swab med hvit/rosa topp.

C

Prøve fra nedre luftveier (Ekspektorat, BAL, trachealsekret)*

*Prøve fra nedre luftveier må sendes til SOH for analysering.

 

Tabell 2: Oversikt over aktuelle prøvemedium

C

Virustramsportmedium (VTM) m/ rød kork

C

Copan universal transportmedium (UTM) m/ blå kork

 

Se LokaltALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder (Gyldig)

 

Fremgangsmåte:

http://eqshnt/cgi-bin/download.pl?pid=hnt&do=picture&RevisionID=80856&picture=Nasopharynx_ChlamydophilaPneumoniaePCR_EQSDocument_21354_v1_0_image001.gif

http://eqshnt/cgi-bin/download.pl?pid=hnt&do=picture&RevisionID=80856&picture=Nasopharynx_ChlamydophilaPneumoniaePCR_EQSDocument_21354_v1_0_image002.gif

http://eqshnt/cgi-bin/download.pl?pid=hnt&do=picture&RevisionID=80856&picture=Nasopharynx_ChlamydophilaPneumoniaePCR_EQSDocument_21354_v1_0_image003.gif

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskaps-temperatur inntil forsendelse.

 

Forventet svartid

2-5 dager.

 

Referanseområde

Negativ.

 

Tolking

PCR er aktuelt i sykdommens akutte fase (< 4 uker) da det er en direkte påvisning av mikrobens arvemateriale.

 

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

 

Metode

Real-Time PCR mot et 140 bp fragment av J38 genregion fra Chlamydophila pneumoniae.