Nasopharynx (Chlamydophila pneumoniae PCR) v. 1.5

Indikasjoner

Chlamydophila pneumoniae er en obligat intracellulær bakterie som vanligvis gir asymptomatiske eller milde symptomer. De vanligste symptomene er atypisk pneumoni, øvre luftveisinfeksjoner, sinusitt, otitt, tonsilitt. Starter ofte med feber, faryngitt og heshet. Ofte langt sykdomsforløp. Alvorlige komplikasjoner som myokarditt, meningoencefalitt, artritt eller Guillain-Barré syndrom er svært uvanlig.

Bakterien ble tidligere kalt Chlamydia pneumoniae og TWAR. Nå anerkjent som egen slekt sammen med Chlamydophila psittaci. Mennesket er eneste reservoar for bakterien.

Inkubasjonstid: 3-4 uker.

Prøvetaking (materiale)/transport

Nasopharynxprøve tas på «Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR.us» (Blå kork) eller UTM Virustransportmedium (Rød kork), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder

Fremgangsmåte:

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

Forventet svartid

2-5 dager.

Referanseområde

Negativ.

Tolking

PCR er aktuelt i sykdommens akutte fase(< 4 uker) da det er en direkte påvisning av mikrobens arvemateriale.

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Real-Time PCR mot et 140 bp fragment av J38 genregion fra Chlamydophila pneumoniae.