Nasopharynx (Bordetella pertussis PCR (Kikhoste)) v. 1.5

Indikasjoner

Kikhoste er forårsaket av Bordetella pertussis som er små gram negative kokkoide stavbakterier. Sykdomsforløpet deles inn i to stadier:

1.     Det katarralske stadiet med forkjølelsesliknende symptomer som hoste, feber og rennende nese som varer ca. 1 uke.

2.     Det paroksystiske stadiet(anfallstadium) som er kjennetegnet av kraftige hosterier med forsert inspirasjon (kiking) eventuelt med brekninger eller oppkast. Anfallene kan vare i flere uker, og sykdomsforløp i 2-3 måneder eller mer er ikke uvanlig.

Kikhoste regnes som en svært smittsom sykdom. Mennesket er eneste reservoar for bakterien.

Inkubasjonstid: Vanligvis 7-10 dager.

Infeksjon med Bordetella parapertussis gir vanligvis en mildere form av kikhoste og forekommer forholdsvis sjeldent..

Prøvetaking (materiale)/transport

Nasopharynxprøve tas på «Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR.us» (Blå kork) eller UTM virustransportmedium (Rød kork), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder

Fremgangsmåte:

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

Forventet svartid

2-5 dager.

Referanseområde

Negativ.

Tolking

PCR er aktuelt i sykdommens akutte fase, 3-4 uker fra symptomdebut(det katarrale stadiet og første 2 uker av det paroksystiske stadiet) eller inntil 5 dager etter påbegynt antibiotikabehandling.

Serologiske antistoffer IgA og IgG kan påvises etter 5-6 uker, men det er da for sent å starte behandling. Beste tidspunkt for behandling er det katarralske stadiet.

Behandling senere enn 3-4 uker etter sykdomsdebut har ingen virkning.

Aktuell kikhosteinfeksjon er nominativt meldepliktig til MSIS..

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Real-Time PCR mot et 130 bp fragment fra IS481 regionen fra Bordetella pertussis.