ALM-MM; Melde og ringerutiner ved Lab. for Med. Mikrobiologi. v. 1.13

Varsling om mikrobiologiske svar pr. telefon eller mail.

Varsling av mikrobiologisk svar kan gjøres pr. tlf. eller mail når det er viktig å formidle svaret raskt.
Dette gjelder når det har stor betydning for den videre behandlingen av pasienten eller det må iverksettes smitteverntiltak.

Det må også vurderes om andre svar enn de som er oppført i tabellen, skal varsles.

Dokumentasjon for telefonisk svarutgivelse på positive blodkulturer, gjøres på arbeidsarket. For øvrige telefoniske svarutgivelse blir dette dokumentert på arbeidsarket og i NSML med kommentaren kode: FMT (Svaret meldt telefonisk). Som dokumentasjon må benyttes fullt navn, dvs, fornavn og etternavn og navn på avdeling, samt dato.

Funn

Ringes /mailes til

Kommentarer /

Hva skal varsles

 

Blodkulturer, positivt funn

 

Se prosedyre: ALM-MM-Blodkult; Utsåing, etterarbeid av positiv blodkultur og svarrapportering av blodkulturer (Ikke tilgjengelig)

 

Se prosedyre: ALM-MM-Blodkult; Utsåing, etterarbeid av positiv blodkultur og svarrapportering av blodkulturer (Ikke tilgjengelig)

MRSA, positivt funn hos inneliggende og sykehusenes polikliniske pasienter

samt

MRSA positivt funn testet med GeneXpert

 

 

 

 

 

 

 

Varsles pr. tlf.:

Rekvirent

Smittevernrådgiver 

(Smittevernrådgiver varsles pr. mail på helg-og høytidsdag, eller hvis denne ikke nås pr. telefon)

 

Varsling pr. mail:

Overlege MM

Avdelingsleder ALM

Seksjonsleder MM

Seksjonsleder MB

 

(Prøvenummer må oppgis i meldingen for lettere sporing av pasient)

 

ALM-MM; Adresselister ringerutiner (Ikke tilgjengelig)

Informasjon

Både sykdom og bærertilstand skal varsles.

 

Alle positive funn skal varsles (også kontrollprøver).

 

 

Dokumentasjon

I TietoNSML og arbeidsskjema

 

 


 

MRSA, positivt funn

fra sykehjem og primærhelsetjenesten

samt

MRSA positivt funn testet med GeneXpert

 

Varsles pr. tlf.:
Rekvirent

Varsling pr. mail:
Overlege MM
Seksjonsleder MM
Avdelingsleder ALM

 

 

Informasjon

-Både sykdom og bærertilstand skal meldes.

 

-Dersom tidligere kjent positiv, er varsling ikke nødvendig.

 

 Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema

MRSA-svarrapporter: Kopi til kommuneoverlege i Verdal og Levanger

     Kommuneoverlegen skal ha papirkopi
av svar fra pasienter i primærhelsetjenesten i Verdal og Levanger. Det skal sendes kopi av bekreftet MRSA-svar og tilhørende negative funn for samme pasient/serie.
Kopi av eventuell SPA-typing skal også sendes kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege i Verdal:

Ragnhild H. Aunsmo

Rekvirentkode: SMIVER
(Smittevernlegen Verdal)

Kommuneoverleger i Levanger:

Tommy Aune Rehn (50%)

Rekvirentkode: SMILEV
(Smittevernlegen i Levanger)

Alvorlige systemiske sykdommer:
Systemisk  meningokokksykdom

Varsles pr. tlf.:

Rekvirent

Informasjon

-Positiv prøve/aktuell mikrobe.

 

-Evt smitteverntiltak.

 

 Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema.

 

Spinalvæske

Varsles pr. tlf.: 

      Rekvirent

Informasjon

-Positiv prøve/ aktuell mikrobe.

-Evt smitteverntiltak.

 

Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema

 

Mat og vannbårne sykdommer

Campylobacter
Yersinia
Salmonella

Se aktuelle prosedyrer

Alvorlige importsykdommer Shigella

Se aktuell prosedyre

 

PRP (penicillinresistente pneumokokker)

Gjelder kun pasienter ved intensivavdelingen

Varsles pr. tlf:

 Rekvirent

Informasjon

-Positiv prøve/ aktuell mikrobe

 

Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema

 

Gr. A-streptokokker

(mucoide)

Gjelder pasienter ved intensivavdelingen og barneavdelingen.

Det kan også for andre pasienter være aktuelt å ringe ut svar.

Varsles pr. tlf.:

 Rekvirent

 

Informasjon

-Positiv prøve/ aktuell mikrobe

 

Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema

 

Gruppe B-streptokokker

Hos gravide ved føden

Varsles pr. tlf.:

 Rekvirent

 

Informasjon

-Positiv prøve/ aktuell mikrobe

 

Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema

 


 

VRE (vancomycinresistente enterokokker)

Varsles pr. tlf.:
Rekvirent

Smittevernrådgiver

 

Varsling pr. mail:
Smittevernlege
Smittevernrådgiver

Informasjon

-Positiv prøve/ aktuell mikrobe

-Evt smitteverntiltak

 

Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema

 


ESBLcarba

Varsles pr. tlf.:
Rekvirent

Smittevernrådgiver* (*varsles pr. mail i helger)

 

Clostridium
difficile toxin

(inneliggende pasienter)

Varsles pr. tlf.:

 Rekvirent

Informasjon

-Positiv prøve/ aktuell mikrobe

Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema

 

Rota-Adenovirus
(inneliggende pasienter)

Varsles pr. tlf.:

Rekvirent

Informasjon

-Positiv og negativ prøve/ aktuell mikrobe

Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema

 

Bordetella pertussis

Varsles pr. tlf.:
Rekvirent

Informasjon

-Positiv prøve/ aktuell mikrobe

Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema

 

Listeria monocytogenes

Varsles pr. tlf.:
Rekvirent

Varsling pr. mail:
Smittevernlege
Smittevernrådgiver

 

 

Informasjon:

Varslingspliktig ved utbrudd, ved mistanke om overføring med næringsmidler eller ved smitte fra dyr. En må utrede mulig smittekilde, aktuelle matvarer, mulig eksponering av andre.
Dersom mistanke om infiserte matvarer, må Mattilsynet kontaktes.

Dokumentasjon

-I TietoNSML og arbeidsskjema

Oppklaring av infeksjonsutbrudd

Gjelder infeksjoner der det er 3 eller flere tilfeller forårsaket av samme mikroorganisme som åpenbart kan ha sammenheng i tid og sted

Definisjon:

Utbrudd av gastroenteritter (mage-/tarminfeksjoner, matforgiftninger)

Akutte symptomer (diare, smerter, oppkast) hos 3 eller flere pasienter/ansatte innenfor et tidsrom av 1-2 døgn, når tilstanden ikke kan forklares ut fra diagnose eller behandling.

Utbrudd av andre infeksjoner

Sårinfeksjoner eller andre infeksjoner med sammenheng mellom 3 eller flere tilfeller

Varsles pr. tlf.:
Avdelingsoverlege

 

Varsling pr. mail:
Smittevernlege
Smittevernrådgiver

 

Informasjon

-Hvilke mikrobe det gjelder.

-Antall prøver

 

-Jfr, EQS prosedyre 430

- Samt  MRSA-veileder p. 8.5

Positive
trombocyttkonsentrat

Dagtid:
MM: Gi beskjed til personal ved blodbank

Ettermiddag til 17:00:

Vakt ved medisinsk biokjemi må få beskjed

Kveld/natt:

Vakt MB tar ansvar i henhold til prosedyre: ALM-BB-Vakt; Utlevering av trombocyttkonsentrat (Ikke tilgjengelig)

Trombocyttkonsentrat må merkes slik at de ikke blir brukt.
Namsos må få beskjed.