Influensa A, B og RSV
Influensa A, B og RSV v. 1.2

Indikasjoner

Influensa gir vanligvis feber og smerter i kroppen i tillegg til luftveissymptomer.

RS-virus (Respiratorisk Syncytialt Virus) gir symptomer på øvre luftveisinfeksjoner (hoste og feber) senere rask respirasjon, forlenget hvesende ekspirium, slapphet og utmattelse samt problemer med å hoste opp slim. Ørebetennelse forekommer hos ca 20 %. En finner lignende risikofaktorer for både influensa- og RS-virus infeksjon hos blant annet små barn, immunsupprimerte pasienter, pasienter uansett alder med vedvarende astma, voksne med hjerte-/ lungesykdom, institusjonaliserte eldre og eldre med kronisk lungesykdom eller funksjonshemning.

Prøvetaking (materiale)/transport

Nasopharynxprøve tas på Copan UTM Virus transportmedium (Rød kork),

 se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder

Fremgangsmåte:

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

 

Forventet svartid

Levanger:    I åpningstiden til Medisinsk Mikrobiologi Levanger: I løpet av 1 – 2 timer.

                   Kveld og natt: Analyseres hvis vaktpersonell har kapasitet til dette.

Namsos:      Dagtid: I løpet av 1 – 2 timer.

                   Kveld og natt: Analyseres hvis vaktpersonell har kapasitet til dette.

Referanseområde

Negativ

Tolking

Positiv Influensa A / B: Besvares som Positiv med analysekommentar: Smitteregime må vurderes. Influensavaksine kan gi falsk positivt resultat.

 

Positiv RSV: Besvares som Positiv med analysekommentar: Smitteregime må vurderes.

 

Negativ Influensa A / B / RSV: Besvares som Negativ uten kommentarer.

 

Falsk positivt resultat på Influensa A / B kan skyldes:

  • Pasienten har blitt vaksinert med levende, attenuert stamme (LA=Live attenuated). Dette viruset formerer seg og skilles ut gjennom luftveiene. LA-influensavirus vaksine kan gi positivt resultat opp til 7 dager etter vaksinering og mer sjelden etter lengre tid.
  • Inaktivert vaksine (som kun består av overflateproteiner, hemagglutinin og neuraminidase) gir mindre sannsynlighet for påvisbart Influensa-RNA.
  • Pasienten hadde blitt vaksinert i inkubasjonsfasen.
  • Interfererende substanser er slim og eventuelt bruk av nesespray (FluMist®).

 

Sensitivitet

Spesifisitet

Influensa A

98,2%

98,0%

Influensa B

100%

98,5%

RSV

99,0%

98,6%

Behandling

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv. Det anbefales at pasienter med ukomplisert influensa som har hatt mer enn 48 timers influensategn og -symptomer ikke blir behandlet med antivirale midler. Personer med alvorlig sykdom eller med høy risiko for komplikasjoner bør få antiviral behandling. Når det er indisert, bør antiviral behandling settes i gang så snart som mulig, siden antiviral behandling sannsynligvis vil gi fordeler når de igangsettes i løpet av de første 48 timene av sykdommen. Behandlingen hos pasienter med indikasjoner skal ikke utsettes mens man avventer på resultatene av diagnostisk testing.

RSV: Ingen spesifikk behandling, hovedsakelig symptomatisk. Barn med RSV bronkiolitt behandles på samme måte som barn med bronkiolitt forårsaket av andre patogener, og farmakoterapi anbefales ikke rutinemessig. Behandling av RSV-infeksjon hos immunkompromitterte pasienter bør individualiseres. Den optimale behandlingen er usikker, og kan omfatte enkeltmiddel- eller kombinasjonsbehandling med ribavirin, intravenøst immunglobulin, palivizumab og / eller glukokortikoider.

 

Metode

PCR- GeneXpert, hurtigtest Prøver til hurtigtest er fra nasopharynx og rekvireres i RoS, IHR eller på rekvisisjon.

 

Metoden er ikke akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

27654

Influensavirus A

27655

Influensavirus B

28217

RSV (Resp. Syncytialtvirus)