Påvisning av SARS-CoV-2 og Influensa A/B på Panther (ikke hurtigtest) v. 1.2

Indikasjoner SARS-CoV-2

 

Se fortløpende oppdaterte Testkriterier - FHI

 

Se også Koronavirusinfeksjon (Coronavirusinfeksjon) - Håndtering av pasient med påvist eller mistenkt Koronavirusinfeksjon (Ikke tilgjengelig)

 

Indikasjoner Influensa A/B

 

Se fortløpende oppdaterte Testkriterier - FHI

 

Se også Koronavirusinfeksjon (Coronavirusinfeksjon) - Håndtering av pasient med påvist eller mistenkt Koronavirusinfeksjon (Ikke tilgjengelig)

 

Prøvetaking (materiale)/transport.

 

Se oppdaterte retningslinjer fra FHI: Prøvetaking - FHI

 

Tabell 1: Oversikt over godkjent prøvemateriale

C

Prøve tatt fra både nasofarynks og hals, tatt med samme tynne vattpinne i ett rør.
(Anbefales spesielt hvis nasofarynksprøve ikke kan gjennomføres med riktig prøvetakingsteknikk for å få et representativt prøvemateriale.)*

C

Prøve tatt fra nasofaynks, tatt med tynn vattpinne.
(Anbefales kun dersom man vet at man får tatt en god prøve. Normalt må pinnen ca 8 cm inn i nesen hos voksne. Testpinnen skal ligge i nasofarynks i ca 10 sekunder og roteres noen ganger før den tas ut.)

C

Prøve tatt fra både fremre nese (begge nesebor) og hals, tatt med samme Copan e-swab i ett rør.

(Anbefales hvis nasofarynks- og halsprøve ikke kan gjennomføres med riktig prøvetakingsteknikk for å få et representativt prøvemateriale.)*

C

Prøve tatt fra fremre nese*

C

Prøve tatt fra kun hals*

*Metoden er ikke validert av produsenten, men anbefalt av FHI

 

Oversikt over godkjente prøvepinner/prøvemedium

 

 Se: http://eqshnt/cgi-bin/download.pl?pid=hnt&do=picture&RevisionID=80601&picture=Labhaandboka_Analyseblad_NLK_image001.pngPrøvetakingsveileder for eventuelt mer informasjon

 

Etter prøvetaking må prøven oppbevares ved 2-8 C grader, dersom prøven ikke håndteres innen 2 timer. Prøven leveres til lab. personalet straks etter prøvetaking. Prøvebeholderen skal være spritet av og skal ligge i transporthylse. Husk å merke prøven før den legges i transporthylsa! Ekstra etiketter skal ikke ligge sammen med prøven i transporthylsa.

 

Forventet svartid

         Analysetiden er ca 2 t 45 min pr prøve. Svartiden vil variere ut fra hvor mange prøver som blir analysert samtidig. Analysen utføres kun i åpningstiden til Medisinsk Mikrobiologi Levanger.

         Det må forventes lengre svartid utenom sesong/utbruddstopp. Da vil ikke analysen bli utført daglig.

 

Alle positive svar vil bli gitt telefonisk til rekvirerende avdeling.

 

Referanseområde

 

Negativ

 

For analytisk sensitivitet (Deteksjonsgrense)/Analytisk reaktivitet (Inklusitivitet)/Analytisk spesifisitet (eksklusivitet): Se pakningsvedlegg.

 

Metode

 

Aptima SARS-CoV-2/Flu-analysen er en multiplex målnukleinsyre-amplifikasjon-test. Den er beregnet for in vitro kvalitativ påvisning og differensiering av RNA fra SARS-CoV-2-virus, Influensa A-virus og/eller Influensa B-virus. Prøven rekvireres i RoS, IHR eller papirrekvisisjon.

Analysen gir ingen ct-verdier og det er ikke mulig å se en klar sammenheng mellom resultatet og mengde virus.

 

Metoden er ikke akkreditert

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk brukernavn

59097

SARS-CoV-2 RNA (HT)

27654

Influensavirus A

27655

Influensavirus B