Standardiserte pasientforløp
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer - oppfølging etter diagnose
Pasientforløpet Langtidsoksygenbehandling (LTOT)
Standardisert pasientforløp Føflekkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos
Standardisert pasientforløp Galleveiskreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter De Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Lungekreft Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegaard, Levanger Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Myelomatose. (Beinmargskreft.)Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Delforløp. Behandling. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen, Levanger
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer - hovedforløp
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer - terminal fase
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer - utredningsoversikt
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevrosykdommer - henvisning og utredning
Nyoppdaget inflammatorisk ledd og ryggsykdom. Forløpsansvarlig Jan Chr. Krog
Regionalt standardisert pasientforløp. Spiseforstyrrelser hos voksne. Regional forløpsansvarlig overlege Anne Slungård
Rusakutt. Standardisert pasientforløp. Hovedforløp. Forløpsansvarlig: Elisabeth Talseth
SN- Hoftebrudd
SN- Hofteprotese
SN- Kneprotese
SN- Laprascopisk fedmekirurgi
Standardisert pasientforløp Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Kopi av regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Blærekreft. Delforløp.Kontroll og oppfølging.Forløpsansvarlig overlege Tron Tronsen
Standardisert pasientforløp Blærekreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen
Standardisert pasientforløp Blærekreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Bukspyttkjertelkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos
Standardisert pasientforløp Bukspyttkjertelkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Galleveiskreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos
Standardisert pasientforløp Hjernekreft Delforløp Henvisning, utredning og diagnostikk Forløpsansvarlig overlege, Stephan Schüler, Namsos
Standardisert pasientforløp Hjernekreft Hovedforløp Forløpsansvarligoverlege Stephan Schüler, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Kreft i spiserør og magesekk. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos
Standardisert pasientforløp Kreft i spiserør og magesekk.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Kronisk lymfatisk leukemi. Hovedforløp.Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Kopi av regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Kjemoradioterapi ved LD-SCLC Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegaard, Levanger
Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Behandling Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegard
Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Henvisning, utredning og diagnostikk Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegaard
Standardisert pasientforløp Lymfom. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos.
Standardisert pasientforløp Lymfomer.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Metastaser med ukjent utgangspunkt Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Oluf Dimitri Røe,Levanger. Kopi av regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Myelomatose.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos
Standardisert pasientforløp Nevroendokrine svulster Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Anders Svare,Namsos.Kopi av regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Nyrekreft.Delforløp.Behandling. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen
Standardisert pasientforløp Nyrekreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen
Standardisert pasientforløp Nyrekreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen. Basert på regionalt standardisert pasientforløp.
Standardisert pasientforløp Primær Leverkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos
Standardisert pasientforløp Primær Leverkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Delforløp. Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen, Levanger
Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Delforløp. Kontroll og oppfølging.Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen, Levanger
Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen
Standardisert pasientforløp Skjoldbruskkjertelkreft Delforløp Henvisning, utredning og diagnostikk Forløpsansvarlig overlege Knut, Holmen, Levanger
Standardisert pasientforløp Skjoldbruskkjertelkreft Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Delforløp. Behandling.Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos
Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Delforløp. Neoadjuvant radiokjemi ved endetarmskreft. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos
Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Delforløp. Primær kirurgisk behandling. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos
Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Henvisning og utredning.Delforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos
Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp.
Standardisert pasientforløp. Blærekreft. Delforløp. Behandling.Forløpsansvarlig overlege Tron Tronsen, Levanger
Standardisert pasientforløp: Brystkreft. Delforløp. Kjemoterapi. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos
Standardisert pasientforløp: Brystkreft. Delforløp. Kontroll og oppfølging. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos.
Standardisert pasientforløp: Brystkreft. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig Knut Holmen Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos
Standardisert pasientforløp: Brystkreft. Delforløp.Kirurgisk behandling og kontroll. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos
Standardisert pasientforløp: Brystkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp: Brystkreft: Delforløp.Behandling. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos.
Standardisert pasientforløp: Eggstokkreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Eilertsen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp: Eggstokkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege: Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Eilertsen, Namsos
Standardisert pasientforløp: Føflekkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Knut Holmen, Levanger og Svein Ruud, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløp: Livmorhalskreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlige: overlege Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Eilertsen, Namsos.
Standardisert pasientforløp: Livmorhalskreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlige: Overlege Marit Heggdal, Levanger og Overlege Tina Eilertsen, Namsos
Standardisert pasientforløp: Livmorkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege: Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Bjørsvik Eilertsen, Namsos
Standardisert pasientforløp: Livmorkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Bjørsvik Eilertsen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp.
Standardisert pasientforløp:Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege:
Standardisert pasientforløpTestikkelkreft. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Tron Tronsen, Levanger
Standardisert pasientforløpTestikkelkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Tron Tronsen, Levanger. Basert på regionalt standardisert pasientforløp
Standardisert pasientforløpTykk og endetarmskreft. Delforløp. Adjuvant kjemoterapi. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Hallvard Græslie, Namsos.
Standardisert pasientforløpTykk og endetarmskreft. Delforløp. Kontroller kurativ behandling. Forløpsansavarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Hallvard Græslie, Namsos
Standardisert pasientforløpTykk og endetarmskreft. Delforløp. Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Hallvard Græslie, Namsos
Standardiserte pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag