Pasientforløp elektive hofteproteser, Sykehuset Levanger - Startside v. 1.2
Utredning Behandling Preoperativ fase Rehabilitering Målinger og registeringer Bakgrunnsinformasjon
-
Nasjonalt Register for Leddproteser skal registrere alle leddproteser som blir operert inn. Prosesskart