Lenker fra elementet «Preoperativ dag mottar brev om forberedende dag og operasjon»

I tillegg et skjema "preoperative opplysninger om egen helse". Preoperativ dag gjelder foreløpig kun pasienter i prosjektet " Rett pasient på rett sted til rett tid"

Innleggelse ved kiurgisk avdeling.pdf
Preoperative opplysninger - 1.pdf
Preoperative opplysninger - 2.pdf