SL- Pasientforløp elektive hofteproteser - Utredning v. 1.2
Henvisning mottas og registreres Preoperativ dag mottar brev om forberedende dag og operasjon
-
I tillegg et skjema "preoperative opplysninger om egen helse". Preoperativ dag gjelder foreløpig kun pasienter i prosjektet " Rett pasient på rett sted til rett tid" Mottar brev og innkalling til poliklinikk Startside Rehabilitering Behandling Preoperativ fase Prosesskart