SL - Pasientforløp elektive hofteproteser - Behandling v. 1.3
Sengepost ortopedisk avd - post 4
-
Operasjonsdagen blir det utført ulike prosedyrer. Se vedlegg. Diabetesregime gjelder kun pasienter med diabetes. Anestesi Operasjon Rehabilitering Preoperativ fase Utredning Sengepost, ortopedisk avd post 4
-
Smerte og kvalmelindring. Viktig for mobilisering. Intensiv Mottagelsen
-
Operasjonsdagen blir det utført ulike prosedyrer. Se vedlegg. Prosesskart