SL - Pasientforløp elektive hofteproteser - Preoperativ fase v. 1.3
Utredning Rehabilitering Behandling Planlegge rehabilitering
-
Tilrettelegging av hjelpemidler i hjemmet. Se informasjonsbrosjyre fra preoperativ dag.
I utgangspunktet reiser pasienten hjem etter operasjonen, men ved særskilte behov kan det søkes rehabiliteringsplass. Søknad rehabilitering
-
Søknad / vurdering om behovet for rehabilitering gjøres på preoperativ dag, samt i samarbeid med kommune etter deres hjemmebesøk. Preoperativ dag
-
Dagsprogram preoperativ dag:
09.00 Blodprøvetaking
09.30 EKG
10.00 Ortoped
10.30 Anestesi
11.00 Journalopptak
11.30 Fysioterapeut
12.00 Omvisning i sengepost.  Dette er ca tider. I tillegg vil det i løpet av dagen bli tatt blodtrykk, puls og urinprøve. Prosesskart