SL - Pasientforløp elektive hofteproteser - Rehabilitering v. 1.2
Utredning Preoperativ fase Behandling Rehabiliterings institusjon Rehabilitering i egen heim
-
Fysioterapi i kommunen. Fastlege mottar epikrise Startside kontroll Ortoped/ Fysioterapeut
-
Vedlagt er skjema som brukes av fysioterapeut ved etterkontroll. Prosesskart