Operasjon
Operasjon v. 1.2
Tilbake Observasjon / overnatting Operasjon Postoperativ overvåkning Undersøkelse av lege og utskriving. Informasjon. Ankomst pasient Henvisning og vurdering Prosesskart