Lenker fra elementet « Primærhelsetjenesten»

Primærhelsetjenesten

Helsedirektoratet. Pasientinformasjon. Utredning ved mistanke om kreft
Livmorkreft-oversikt over inngang til pakkeforløp- til bruk i almennpraksis
St. Olavs hospital. Henvisninger til Seksjon for gynekologisk kreft.
St. Olavs hospital. Skjema henvisning til Seksjon for gynekologiks kreft.
Veileder i gynekologisk onkologi