Lenker fra elementet «30-36 Kalenderdager»

30-36 Kalenderdager Fra henvisning mottatt, til start medikamnetell/ kirurgisk behandling 30- 36 kalenderdager.
Fra første møte i utredende avdeling til avsluttet utredning, 16 kalenderdager.

Forløpstider i pakkeforløp for livmorhalskreft.
Koder gyn. keft.docx