Lenker fra elementet «Henvisning mottatt»

Vurderes av fagansvrlig overlege, som bestiller preoperatov MR, tidlig postoperativ MR kontroll, blodprøver. Preoperativ 3D MR med fiducials er pr. i dag standard. Funksjonell MR, tractografi eller angiografi på indikasjon

Helsedirektoratet-Registrering av koder i Pakkeforløp for hjernekreft
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive