Lenker fra elementet «Konsultasjon»

Mistanke om hjernesvulst kan utløses av mange ulike nevrologiske symptomer og hendelser. Ved MR/CT som viser mistanke om malign hjernesvulst med ødem, skal steroidbehandling startes etter fast regime.

St.Olavs prosedyre på behandling med kortikosteorider til pasienter med maligne hjernesvulst
Helsdirektoratet. Inngang til pakkeforløp for hjernekreft