Lenker fra elementet «CT/MR Caput»

MR er foretrukket bildemodalitet ved mistanke om hjernesvulst
Svar tilbake til henvisende instans

Sjekkliste_MR-us.doc