Lenker fra elementet «Samhandling»
KBF, Samhandling, Kommunikasjonsrutiner mellom fastlege, jordmor og spesialisthelsetjenesten
KBF, Samhandling. Differensiering i svangerskap
KBF, Samhandling, Henvisning til differensiert svangerskapsoppfølging, rutineultralyd og fødested