Lenker fra elementet «Prosedyrer»
KBF, Samhandling, Polycystisk ovarialsyndrom (PCOS) og svangerskap
KBF, Samhandling, Revmatisk sykdom og svangerskap
KBF, Samhandling, Thyreoideasykdommer i svangerskap
KBF, Samhandling, Undervekt, spiseforstyrrelser og svangerskap
KBF Samhandling, Alkohol-, medikament- og narkotikamisbruk i svangerskapet.
KBF Samhandling, Gravide i legemiddelassistert behandling (LAR).
KBF Samhandling, Kvinnelig omskjæring og graviditet.
KBF, Samhandling. Psykososialt basisprogram. Oppfølging av gravide med psykososiale utfordringer og psykisk sykdom
KBF Samhandling, Seksuelle overgrep og svangerskap.
KBF Samhandling, Vold i nære relasjoner og svangerskap.
KBF, Samhandling, Henvisning til differensiert svangerskapsoppfølging, rutineultralyd og fødested
KBF, Samhandling, UVI, GBS og andre bakterielle infeksjoner i svangerskap
FødeBarsel, Svangerskapskløe, Intrahepatisk svangerskapskolestase
SN - FødeBarsel, Poliklinikk for fødselsforberedende samtaler
FødeBarsel, Bekkenløsning
FødeBarsel, Diabetes i graviditet og oppfølging i fødsel og barseltid
FødeBarsel, Forhåndsjournal
FødeBarsel, Fostervannsavgang
FødeBarsel, Gravide med tidlig hyperglukemi og glukosebelastning i uke 24-28
FødeBarsel, Lite liv/fosterbevegelse
FødeBarsel, Overtidig svangerskap
FødeBarsel, Perinealrifter. Forebygging av rifter, suturteknikk og oppfølging
FødeBarsel, Oppfølging av risikogravide, vekstavvik og dopplerundersøkelse
FødeBarsel, Seteleie og seteforløsning
FødeBarsel, Gravide og fødende med pregravid BMI over 40 samt fedmeopererte gravide
FødeBarsel, Traume og fall i svangerskapet
FødeBarsel, Preeklampsi og eklampsi
FødeBarsel, Truende for tidlig fødsel
FødeBarsel, Tvillinger
FødeBarsel, Vending av seteleie
FødeBarsel, Virale infeksjoner hos gravide
GynFøde, Hyperemesis (svangerskapskvalme)
KBF Samhandling, Angst hos gravide
KBF Samhandling, Depresjon i svangerskapet
KBF, Samhandling, Hjertesykdom hos gravide