Lenker fra elementet «Primærhelsetjenesten»

Primærhelsetjenesten

Helsedirektoratet- Nasjonale retningslinjer pakkeforløp kreft
Pakkeforløp kreft
Helsedirektoratet. Pasientinformasjon, utredning ved mistanke om kreft
Helsedirektoratet. Metastaser med ukjent utgangspunkt
Oncolex Kreft med ukjent utgangspunkt