Lenker fra elementet «Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer»

Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer

Helsedirektoratet-Nasjonal faglig retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon
Respiratorbehandling til pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Helsedirektoratet-Livsforlengende behandling