Lenker fra elementet «Informasjonsmateriell »

Informasjonsmateriell

ALS forløp utredningsoversikt Nevrologisk avdeling Namsos.docx
Helsedirektoratet Livsforlengende behandling
Håndbok i lindrende behandling-Universitetssykehuset i Nord -Norge
St. Olav Akutt respirasjonssvikt.doc
St. Olav Beslutning om PEG(1).doc
St. Olav Refleksjon etter utredning.doc
St.Olav Hva gjør vi ved uenighet om etablering av invasiv respiratorbehandling.doc
St. Olavs dokument Nevrologi. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer. Utredning, behandling og oppfølging
Fagdag for helsepersonell i kommunehelsetjenesten.doc
St.Olav Fagdag for helsepersonell i kommunehelsetjenesten i Helse Midt-Norge.doc
ALS og andre motornevronesykdommer, Ergoterapi
ALS- Fysioterapi
NEL/ Nevrologi Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) pasientinformasjon
HNT Åpen innleggelse
NAV Hjelpemiddelsentralen i Nord- Trøndelag
Lenke til informasjonsmateriell fra det regionale forløpet