MAL Standardisert pasientforløp Hovedforløp v. 1.2
Måleparameter
-
Måleparameter Regionalt forløp
-
Regionalt forløp Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Behandling
-
Behandling Nasjonalt handlingsprogram/ retningslinje
-
Nasjonalt handlingsprogram/ retningslinje Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Kompetanse
-
Kompetanse Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Tidslinje
-
Tidslinje Prosesskart