Lenker fra elementet «Åpen innleggelse Levanger/ Namsos »

Pas. har åpen innl. under hele forløpet- se kriterier. Pas. tilh SL og SN leggs inn på den avd. som er aktuell i forhold til diagnose/ problemstilling og evt. overflyttes annen avdeling, hvor pasienten er kjent fra før.

Åpen innleggelse HNT
Åpen innlegelse