v. 1.2 Regionalt standardisert pasientforløp for spiseforstyrrelser hos voksne. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Sigrid Bjørnelv.

1-4 måneder avhengigav alvorlighetsgradHenvisningog utredningBehandlingOppfølgingog avslutningPrimærhelsetjenestenMålingerInformasjonsmateriellNasjonaleretningslinjer ogpakkeforløp20 uker - 1-2 år avhengigav alvorlighetsgradStabil behandlingsfase6-12 måneder