Registrering av pakkeforløp for kreft v. 1.1

 

1.     Pakkeforløp start – AxxA 

Det skal foreligge begrunnet mistanke om kreft ved henvisning til pakkeforløp.

Kode for start av kreftpakkeforløp skal registreres i myWay2Pas (MW2P): 

Ved mottak av henvisning merket «pakkeforløp» fra fastlege:

 • De som mottar henvisning  registrerer "Start pakkeforløp" i MW2P som besøksregistrering med konsultasjonstype "IT"
 • Det kreves ikke å registrere diagnose ved registrering av kode for "Start pakkeforløp"
 • Registreres på dato for henvisning mottatt

 Ved vurdering av henvisning, hvor henvisningsinnhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet:

 • Lege som vurderer henvisning gir beskjed i vurderingsvedlegget (under beskjed til koordinator) om å registrere kode for start kreftpakkeforløp
 • ​De som mottar ferdig vurdert henvisning registrerer "Start pakkeforløp" i MW2P som besøksregistrering med konsultasjonstype "IT" på dato for henvisning mottatt
 • ​Det kreves ikke å registrere diagnose ved registrering av pakkeforløp Start.

 Når det i sykehuset oppstår begrunnet mistanke om eller det påvises kreft under utredning eller behandling av annen sykdom:

 • Beskjed om å registrere kode gis via «legelapp» ved poliklinisk konsultasjon eller i oppgavemeldingen ved innleggelse
 • ​De som mottar "legelapp" registrerer kode for pakkeforløp sammen med de andre medisinske koder som er avkrysset på legelappen
 • De som mottar oppgavemeldingen registrerer kode/er for pakkeforløp under opphold
 • Registreres på dato når mistanke oppstod

 

2.     Start utredning AxxS

Kode for første fremmøte til utredning skal registreres i PAS/MW2P ved:

 • Oppmøte i klinisk sykehusavdeling
 • Oppmøte hos avtalespesialist hvis avtalespesialist er gitt en rolle i utredning av pasienter i det konkrete pakkeforløp
 • Oppmøte ved bildediagnostisk avdeling

Beskjed om å registrere kode gis via «legelapp» ved poliklinisk konsultasjon eller i oppgavemeldingen ved innleggelse.

De som mottar "legelapp" registrerer kode for pakkeforløp sammen med de andre medisinske koder som er avkrysset på legelappen

De som mottar oppgavemeldingen registrerer kode/er for pakkeforløp under opphold

 

3.      Klinisk beslutning – AxxCx


Ved avsluttet utredning og når det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling skal det registreres en av følgende koder:
                   AxxCK – Klinisk beslutning – Påvist organspesifikk kreft og behandling besluttet -> henvises til behandling

 • AxxCM – Klinisk beslutning – Påvist eller mistanke om annen kreftsykdom -> Pakkeforløp avsluttes og eventuelt startes et annet pakkeforløp

 • AxxCA- Klinisk beslutning – Påvist annen sykdom enn kreft -> Pakkeforløp avsluttes

 • AxxCI – Klinisk beslutning – Ikke påvist sykdom ->Pakkeforløp avsluttes

Merk!                                   

Ved registrering av koder AxxCA (Påvist annen sykdom), AxxCM (Påvist annen kreft) og AxxCI (Ikke påvist sykdom) avsluttes gjeldende pakkeforløp, det skal ikke registreres kode AxxX i tillegg.

Dersom klinisk beslutning AxxCK (Påvist organspesifikk kreft) vil lege gi beskjed om eller henvise til behandling.

 

4.     Start behandling AxxFx 

Registrering av start behandling gjøres av sekretær/koordinator på dato for første behandling. Ved poliklinisk besøk avkrysses kode på «Legelapp». Ved opphold på avdelingen gis beskjed om kode i «Oppgavemeldingen».

Ved registrering av kode for behandling start - avsluttes gjeldende pakkeforløp, det skal ikke registreres kode AxxX i tillegg.

Koder for behandling start:

 • AxxFK – Behandling start – Kirurgisk behandling – registreres på dato for operasjon
 • AxxFM – Behandling start – Medikamentell behandling – registreres på dato når behandlingen startes
 • AxxFS – Behandling start – Strålebehandling – registreres på dato når stråling startes
 • AxxFL – Behandling start – Symptomlindrende behandling – registreres på dato når denne behandlingen startes
 • AxxFO – Behandling start – Overvåking uten behandling – registreres på dato når behandlingen startes
 • AxxFI – Behandling start Ingen behandling – registreres på dato behandlingen startes

5.     Overført annen sykehus – AxxO 

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene og registreres på dagen henvisning oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

6.     Avslutning av pakkeforløp - AxxX 

Kode registreres når det tas beslutning om at Pakkeforløp avsluttes på grunn av at pasienten selv ikke ønsker mer utredning eller behandling, eller ved død. Dvs, denne koden kan registreres hvor som helst i forløpet, uansett rekkefølge.