Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge. Hovedforløp. Forløpsansvarlig psykologspesialist Jo Magne Ingul v. 1.9

Henvisning ogutredningBehandlingUtskrivning ogoppfølgingRegionalt forløp(St Olav)KodingLenkerBUP- Pakkeforløp forutredning og behandling ipsykisk helsevern, barn ogungeInformasjon frahelsenorge. VideoTidslinjePakkeforløp for utredning og behandlingi psykisk helsevern, barn og ungeLokalt forløpHelse Møre og Romsdal.