Mal for utarbeidelse av standardiserte pasientforløp i EQS i HMN v. 1.0
Midlertidig_mal.docx
Mal for utarbeidelse av standardiserte pasientforløp i EQS i HMN. Utarbeidet av representanter fra HF-ene i HMN sammen med RSHU. Bildene i dokumentet er tatt fra STO EQS og kan derfor avvike fra EQS i HNT.