SN- Hofteprotese v. 1.9
Pasientforløp hofteproteseUtredningForberedelseBehandlingRehabiliteringGjelder for Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos, Helse Nord-TrøndelagBakgrunnsinformasjonMålinger ogregisteringerDette forløpetbeskriver operativbehandling medhofteprotese.Forløpsansvalig:Avdelingsoverlege Knut ErikMoen AuneInformasjon tilpasient ogpårørende