Standardisert pasientforløp Blærekreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen v. 1.2
A14CI
-
Klinisk beslutning- Ikke påvist sykdom A14S
-
Utredning start-første fremmøte A14B
-
Biopsi-prøvetaking utført Kontroll og oppfølging Behandling HNT
-
Behandling HNT Palliativ kjemoterapi-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre Seksjon for lindrende behandling-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre. Pallitaiv kirurgi-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre. Palliativ stråleterapi/ symptomlindring-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre Radikal strålebehandling-Regional prosedyre
-
Regional prosdyre Evt.neoadjuvant behandling preoperativt-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre Poliklinisk behandling og oppfølging.Regional prosedyre.
-
Poliklinisk behandling og oppfølging.Regional prosedyre. etter kurativ strålebehandling for muskelinfiltrerende blærekreft-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre etter kirurgisk behandling for muskelinfiltrerende blærekreft-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre IKKE muskelinfiltrerende blærekreft høy risiko. Utføres på lokalsykehus-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre. Følges opp på lokalsykehus TUR-B Lokal og regional  prosedyre
-
Pre og postoperative rutiner i avdelingen Overlege vurderer henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Utredning. Blod/urinprøve,rekvirere CT
-
Klikk for mer informasjon Henvisning
-
Klikk for mer informasjon 25 kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning(beslutning tas). Klikk for mer informasjon
Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT IKKE muskelinfiltrerende blærekreft lav risiko. Utføres på Lokalsykehus-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre Henvisning og utredning HNT
-
Henvisning og utredning HNT A14A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt 7 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til første fremmøte i utredende avdeling. Klikk for mer informasjon
Prosesskart