Standardisert pasientforløp Blærekreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen v. 1.2
A14CI
-
Klinisk beslutning- Ikke p\x{fffd}vist sykdom A14S
-
Utredning start-f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te A14B
-
Biopsi-pr\x{fffd}vetaking utf\x{fffd}rt Kontroll og oppf\x{fffd}lging Behandling HNT
-
Behandling HNT Palliativ kjemoterapi-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre Seksjon for lindrende behandling-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre. Pallitaiv kirurgi-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre. Palliativ str\x{fffd}leterapi/ symptomlindring-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre Radikal str\x{fffd}lebehandling-Regional prosedyre
-
Regional prosdyre Evt.neoadjuvant behandling preoperativt-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre Poliklinisk behandling og oppf\x{fffd}lging.Regional prosedyre.
-
Poliklinisk behandling og oppf\x{fffd}lging.Regional prosedyre. etter kurativ str\x{fffd}lebehandling for muskelinfiltrerende bl\x{fffd}rekreft-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre etter kirurgisk behandling for muskelinfiltrerende bl\x{fffd}rekreft-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre IKKE muskelinfiltrerende bl\x{fffd}rekreft h\x{fffd}y risiko. Utf\x{fffd}res p\x{fffd} lokalsykehus-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre. F\x{fffd}lges opp p\x{fffd} lokalsykehus TUR-B Lokal og regional  prosedyre
-
Pre og postoperative rutiner i avdelingen Overlege vurderer henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Utredning. Blod/urinpr\x{fffd}ve,rekvirere CT
-
Klikk for mer informasjon Henvisning
-
Klikk for mer informasjon 25 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til avsluttet utredning(beslutning tas). Klikk for mer informasjon
Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT IKKE muskelinfiltrerende bl\x{fffd}rekreft lav risiko. Utf\x{fffd}res p\x{fffd} Lokalsykehus-Regional prosedyre
-
Regional prosedyre Henvisning og utredning HNT
-
Henvisning og utredning HNT A14A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt 7 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling. Klikk for mer informasjon
Prosesskart