Standardisert pasientforløp: Livmorhalskreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlige: Overlege Marit Heggdal, Levanger og Overlege Tina Eilertsen, Namsos v. 1.3
Utredning for å avklare muligkreftSykdomoppstårHjemHenvisendeinstansPoliklinikklokalsykehus/avtalespesialistDiagnostikklokalsykehus/avtalespesialistHenvisning og utredningBehandlingKontroll og oppfølgingTil hovedforløpPasientFastlegeAnnenavdelingFra henvisning mottatt til første fremmøte iutredende avdeling 14 kalenderdagerBehandlingsbeslutning i løpet av 6-16kalenderdagerOppstart behandling innen 16-28kalenderdagerFastlegeInnkallingLegeundersøkelsemed biopsiBegrunnetmistanke omkreftHenvisning tilviderebehandling,gynkreftsenterMottak ogbehandling avhenvisningerBehandlingsbeslutningMDT møte (multidisiplinærtteam)Gynekologiskundersøkelse inarkoseSupplerendeundersøkelser,lege, MR, og evt.PETPasientkoordinatorkontakter pasientPreoparativeforberedelserPrimærstrålebehandlingKirurgisk behandlingCT Thorax,abdomen,bekkenInntakskontorGynnkreftsenterSt. OlavsHospitalSengeområdeGynnkreftsenterSt. OlavsHospitalPreoperativpoliklinkkGynnkreftsenterSt. OlavsHospitalPasientInntakskontorBFKMottak ogbehandling avhenvisninger,timebrev tilpasientA22AA22SA22BA22OA22CK A22CM A22CIA22CAA22FSA22FK