Standardisert pasientforløp Primær Leverkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.2
7-14 Kalenderdager
-
Fra avsluttet utredning til start behandling 20 Kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling til beslutning tas A34CK A34CA A34CM A34CL
-
Beslutning om initial behandling A34FL A34FO A34FI
-
Behandling start A34FK A34FM A34FS
-
Behandling start A34B
-
Biopsi-prøvetaking utført A34O
-
Overført annet sykehus A34A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt Behandlingsbeslutning. Preoperativ poliklinikk eller på MDT møte
-
Ved beslutning om henvisning levertransplantasjon eller TACE settes pas.. på venteliste og tas ut av pakkeforløpet på dag for beslutning. Pas. kodes. behandling start- Overvåking uten behandling -A34FO. Levertransplantasjon/tace gjøres på Rikshospitalet. CT abdomen/ thorax/ bekken. MR lever
-
CT abdomen/ thorax/ bekken. MR lever Mottak henvisning. Timebrev til pasient
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Blodprøver
-
AFP, CA19-9 Konsultasjon fastlege/ akutt innleggelse
-
Lokalsykehusene tar blodprøver ( albumin, bilirubin og INR) og røntgenundersøkelse. Henvises pasienten til St. Olav fra fra andre sykehus, tas evt. ny CTog MR. Biopsi tas kun ved St. Olavs hospital. Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Helsedirektoratet. Oppfølging og kontroll av primær leverkreft Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Symptom oppstår 5 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til første fremmøte i utredende avdeling-5 Kalenderdager Ultraveiledet leverbiopsi. Utføres ved St. Olavs hospital
-
Ultraveiledet leverbiopsi. Utføres ved St. Olavs hospital Prosesskart