Standardisert pasientforløp Primær Leverkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.2
7-14 Kalenderdager
-
Fra avsluttet utredning til start behandling 20 Kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til beslutning tas A34CK A34CA A34CM A34CL
-
Beslutning om initial behandling A34FL A34FO A34FI
-
Behandling start A34FK A34FM A34FS
-
Behandling start A34B
-
Biopsi-pr\x{fffd}vetaking utf\x{fffd}rt A34O
-
Overf\x{fffd}rt annet sykehus A34A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt Behandlingsbeslutning. Preoperativ poliklinikk eller p\x{fffd} MDT m\x{fffd}te
-
Ved beslutning om henvisning levertransplantasjon eller TACE settes pas.. p\x{fffd} venteliste og tas ut av pakkeforl\x{fffd}pet p\x{fffd} dag for beslutning. Pas. kodes. behandling start- Overv\x{fffd}king uten behandling -A34FO. Levertransplantasjon/tace gj\x{fffd}res p\x{fffd} Rikshospitalet. CT abdomen/ thorax/ bekken. MR lever
-
CT abdomen/ thorax/ bekken. MR lever Mottak henvisning. Timebrev til pasient
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Blodpr\x{fffd}ver
-
AFP, CA19-9 Konsultasjon fastlege/ akutt innleggelse
-
Lokalsykehusene tar blodpr\x{fffd}ver ( albumin, bilirubin og INR) og r\x{fffd}ntgenunders\x{fffd}kelse. Henvises pasienten til St. Olav fra fra andre sykehus, tas evt. ny CTog MR. Biopsi tas kun ved St. Olavs hospital. Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Helsedirektoratet. Oppf\x{fffd}lging og kontroll av prim\x{fffd}r leverkreft Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Symptom oppst\x{fffd}r 5 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling-5 Kalenderdager Ultraveiledet leverbiopsi. Utf\x{fffd}res ved St. Olavs hospital
-
Ultraveiledet leverbiopsi. Utf\x{fffd}res ved St. Olavs hospital Prosesskart