Standardisert pasientforløpTykk og endetarmskreft. Delforløp. Adjuvant kjemoterapi. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Hallvard Græslie, Namsos. v. 1.2
Oppfølgingskontroll med legekontroll Kur hver 14. dag
-
Enkelte av disse pasientene med metastaser til lymfeknuter (=Stadium III) har erfaringsmessig en viss fare for tilbakefall allerede i de 6 mnd de får adjuvant cellegift. Jeg anbefaler derfor rutinemesiig CEA-kontroll allerede etter 3 mndr med cellegift. Oppstart kjemoterapi 4-6 uker postoperativt Til hovedforløp Primær kirurgisk behandling Neoadjuvant radiokjemo ved endetarmskreft-Regional prosedyre Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging-Regional prosedyre HNT følger samme prosedyre Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft Henvisning og utredning Mottar brev om behandling Prosesskart