Standardisert pasientforløpTykk og endetarmskreft. Delforløp. Adjuvant kjemoterapi. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Hallvard Græslie, Namsos. v. 1.2
Oppf\x{fffd}lgingskontroll med legekontroll Kur hver 14. dag
-
Enkelte av disse pasientene med metastaser til lymfeknuter (=Stadium III) har erfaringsmessig en viss fare for tilbakefall allerede i de 6 mnd de f\x{fffd}r adjuvant cellegift. Jeg anbefaler derfor rutinemesiig CEA-kontroll allerede etter 3 mndr med cellegift. Oppstart kjemoterapi 4-6 uker postoperativt Til hovedforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}r kirurgisk behandling Neoadjuvant radiokjemo ved endetarmskreft-Regional prosedyre Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging-Regional prosedyre HNT f\x{fffd}lger samme prosedyre Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft Henvisning og utredning Mottar brev om behandling Prosesskart