Standardisert pasientforløp Bukspyttkjertelkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.3
A07B
-
Biopsi-pr\x{fffd}vetaking utf\x{fffd}rt A07B
-
Biopsi-pr\x{fffd}vetaking utf\x{fffd}rt A07CK  A07CKM   A07CA    A07CI
-
Beslutning om initial behandling A07O
-
Overf\x{fffd}rt annet sykehus
A07S
-
Utredning start-f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te A07A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt A07A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt Evt. galle- drenasje, evt. biopsi
-
a) Pasienter som skal direkte til kirurgi, kurative, skal IKKE bioseres.
b) Borderlinepasienter som skal ha neoadjuvant kjemoterapi skal bioseres. Perkutan eller EUS-veiledet. Evt. galledrenasje.
c) Inoperable pasienter skal bioseres. Evt. galledrenasje Kurativ behandling Regional prosedyre
-
Vanligvis ikke biopsi CT thorax/abdomen/bekken m./pancreas protokoll evt. MR
-
TA evt. EUS ( Endoskopisk ultrasonografi) 14 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til avsluttet utredning ( beslutning tas) Palliativ behandling Regional prosedyre Behandlings- beslutning: MDT-m\x{fffd}te Preoperativ kartlegging og evt. supplerende unders\x{fffd}kelser
-
Det tilstrebes at pasienter som planlegges for operasjon ikke skal galleavlastes. Evt. ny CT og MR skal gj\x{fffd}res f\x{fffd}r galleavlastning med stent hos icteriske pasienter Henvisning mottatt Konsultasjon
-
God anamnese og klinisk unders\x{fffd}kelse. Klik for mer INFO Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Sykdom/ tilfeldig funn
-
Mistanke ved: Ikterus, abdominale smerter, evt. lumbale smerter, vekttap, nedsatt appetitt, kvalme,tretthet og nedsatt almenntilstand, nydiagnostisert diabetes mellitus uten risikofaktorer for diabetes, pancreatitt-ukjent \x{fffd}rsak.. Klikk for mer info. 8 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling Prosesskart