Standardisert pasientforløp Bukspyttkjertelkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.3
A07B
-
Biopsi-prøvetaking utført A07B
-
Biopsi-prøvetaking utført A07CK  A07CKM   A07CA    A07CI
-
Beslutning om initial behandling A07O
-
Overført annet sykehus
A07S
-
Utredning start-første fremmøte A07A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt A07A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt Evt. galle- drenasje, evt. biopsi
-
a) Pasienter som skal direkte til kirurgi, kurative, skal IKKE bioseres.
b) Borderlinepasienter som skal ha neoadjuvant kjemoterapi skal bioseres. Perkutan eller EUS-veiledet. Evt. galledrenasje.
c) Inoperable pasienter skal bioseres. Evt. galledrenasje Kurativ behandling Regional prosedyre
-
Vanligvis ikke biopsi CT thorax/abdomen/bekken m./pancreas protokoll evt. MR
-
TA evt. EUS ( Endoskopisk ultrasonografi) 14 kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning ( beslutning tas) Palliativ behandling Regional prosedyre Behandlings- beslutning: MDT-møte Preoperativ kartlegging og evt. supplerende undersøkelser
-
Det tilstrebes at pasienter som planlegges for operasjon ikke skal galleavlastes. Evt. ny CT og MR skal gjøres før galleavlastning med stent hos icteriske pasienter Henvisning mottatt Konsultasjon
-
God anamnese og klinisk undersøkelse. Klik for mer INFO Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Sykdom/ tilfeldig funn
-
Mistanke ved: Ikterus, abdominale smerter, evt. lumbale smerter, vekttap, nedsatt appetitt, kvalme,tretthet og nedsatt almenntilstand, nydiagnostisert diabetes mellitus uten risikofaktorer for diabetes, pancreatitt-ukjent årsak.. Klikk for mer info. 8 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til første fremmøte i utredende avdeling Prosesskart