Standardisert pasientforløp Prostatakreft.Delforløp. Kontroll og oppfølging.Forløpsansvarlig overlege Karsten Vada, Levanger v. 1.2
Livslang oppfølging hver 3-6 mnd
-
Livslang oppfølging hver 3-6 mnd 6 mnd etter stråling og på ubestemt tid
-
6 mnd etter stråling og på ubestemt tid 3 mnd etter stråling
-
3 mnd etter stråling 6 mnd etter operasjon og i mnimum 5 år
-
6 mnd etter operasjon og i mnimum 5 år 3 mnd etter operasjon
-
3 mnd etter operasjon Kontroll vekselvis hos fastlege og onkolog Kontroll hos onkolog Kontroll hos fastlege Kontroll Prostatakreftpoliklinikken hos operatør Kontroll fastlege 2 ganger årlig eller etter avtale med urolog Til hovedforløp
-
Til hovedforløp Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Behandling
-
Link til Regional prosedyre Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Kontroll uroterapeut 6 Uker etter operasjon
-
6 Uker etter operasjon Prosesskart