Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Delforløp. Kontroll og oppfølging.Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen, Levanger v. 1.3
6 Uker etter operasjonKontroll uroterapeutKurativkirurgiKurativstrålebehandlingHormonbehandlingKontroll og oppfølgingBehandlingHenvisning og utredningTil hovedforløpKontroll fastlege 2ganger årlig eller etteravtale med urologKontrollProstatakreftpoliklinikkenhos operatørKontroll hos fastlegeKontroll hosonkologKontroll vekselvishos fastlege ogonkolog3 mnd etter operasjon6 mnd etter operasjon og imnimum 5 årLivslang oppfølging hver 3-6 mnd3 mnd etter operasjon6 mnd etter operasjon og imnimum 5 år