Standardisert pasientforløp Nyrekreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen v. 1.2
A15FK  A15FM A15FS  A15FL  A15FO  A15FI A15CK  A15CM  A15CI  A15CA A15B A15S A15A Evt. tileggsundersøkelser CT thorax 25 kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning( beslutning tas) Klikk for mer informasjon Forløp med metastaser-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Kontroll og oppfølging høy risiko-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Kontroll og oppfølging middels risiko-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Kontroll og oppfølging lav risiko-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Mottak av henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Klinisk beslutning/ MDT- møte 3 -fase CT abdomen/ nyrer, evt. CT thorax. Timebrev til pasient Undersøkelse blod/urinprøve rekv. CT
-
Klikk for mer informasjon Til hovedforløp Behandling Sykdom oppstår/ tilfeldig funn
-
Klikk for mer informasjon 7 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til første fremmøte i utredende avdeling-7 kalenderdager. Klikk for mer informasjon Prosesskart