Standardisert pasientforløp Nyrekreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen v. 1.2
A15FK  A15FM A15FS  A15FL  A15FO  A15FI A15CK  A15CM  A15CI  A15CA A15B A15S A15A Evt. tileggsunders\x{fffd}kelser CT thorax 25 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til avsluttet utredning( beslutning tas) Klikk for mer informasjon Forl\x{fffd}p med metastaser-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Kontroll og oppf\x{fffd}lging h\x{fffd}y risiko-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Kontroll og oppf\x{fffd}lging middels risiko-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Kontroll og oppf\x{fffd}lging lav risiko-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Mottak av henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Klinisk beslutning/ MDT- m\x{fffd}te 3 -fase CT abdomen/ nyrer, evt. CT thorax. Timebrev til pasient Unders\x{fffd}kelse blod/urinpr\x{fffd}ve rekv. CT
-
Klikk for mer informasjon Til hovedforl\x{fffd}p Behandling Sykdom oppst\x{fffd}r/ tilfeldig funn
-
Klikk for mer informasjon 7 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling-7 kalenderdager. Klikk for mer informasjon Prosesskart