Standardisert pasientforløpTykk og endetarmskreft. Delforløp. Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Hallvard Græslie, Namsos v. 1.2
Ny vurdering i MDT Kontroll og oppfølging
-
Regional prosedyre,kontroll og oppfølging. HNT følger regional prosedyre Neoadjuvant radiokjemi ved endetarmskreft-Regional prosedyre Adjuvant kjemoterapi Primær kirurgisk behandling Til hovedforløp Henvisning og utredning Henvises kreftpoliklinikken etter drøfting MDT Mottar brev om behandling Prosesskart