Standardisert pasientforløpTykk og endetarmskreft. Delforløp. Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Hallvard Græslie, Namsos v. 1.2
Ny vurdering i MDT Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Regional prosedyre,kontroll og oppf\x{fffd}lging. HNT f\x{fffd}lger regional prosedyre Neoadjuvant radiokjemi ved endetarmskreft-Regional prosedyre Adjuvant kjemoterapi Prim\x{fffd}r kirurgisk behandling Til hovedforl\x{fffd}p Henvisning og utredning Henvises kreftpoliklinikken etter dr\x{fffd}fting MDT Mottar brev om behandling Prosesskart