Standardiserte pasientforløp i Helse Nord-Trøndelag v. 4.4
NevrologiPsykisk helsevern og rusOrtopedisk kirurgiBarn og ungdomRehabiliteringLungesykdommerKreftsykdommerInfeksjonssykdommerSvangerskapsomsorgRevmatologiGynekologiHjerte-/karsykdommerKirurgiMedisinØre Nese HalsØyesykdommerStandardiserte pasientforløpHelhetlige pasientforløpKommunikasjon og informasjonsflyt -HNT, legevakt og fastlegerKOLSUtredning og behandling av ADHD