Standardisert pasientforløp Metastaser med ukjent utgangspunkt Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Oluf Dimitri Røe,Levanger. Kopi av regionalt standardisert pasientforløp v. 1.0
Regional prosedyre Metastaser med ukjent utgangspunkt
-
Regional prosedyre Metastaser med ukjent utgangspunkt Måleparameter
-
Måleparameter-esp monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Helsedirektoratets faglige retningslinjer Behandling
-
Behandling Helsedirektoratets veileder
Regional prosedyre: Livsforlengende systemisk behandling Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Regional prosedyre. St. Olavs EQS  31-35 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling. 31-35 Kalenderdager Prosesskart