Standardisert pasientforløp Nyrekreft.Delforløp.Behandling. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen v. 1.2
Til hovedforløp Kontroll og oppfølging Regionale prosedyrer
-
Kontroll og oppfølging Regionale prosedyrer Henvisning og utredning Prosesskart